Meteen naar de inhoud

Boekhouding

*Vanaf 19 december 2019 ontvangt De VertelTuin voor 5 jaar een jaarlijkse gift van € 1200,00 onder nummer 1607103001

2021

Activa € 345,94

Passiva € -1859,52 (nieuwe achtergestelde lening)

*Oude achtergestelde lening € 3600

Inkomsten

€ 490,00 Voorstellingen

€ 285,40 Giften

€ 386,75 Overige opbrengsten

Uitgaven

Bankkosten € 119.38

Promotie € 463,39

Onderhoud tuin/theater € 2315,64

Voorstellingen € 98,24